Цялостно обслужване и висококачествено поддържане и управление на сгради, жилищни комплекси и индивидуални ваканционни апартаменти - Професионален Домоуправител. 

Цялостното поддържане и управление на жилищни комплекси обединява функциите на домоуправителя и на помощния персонал. Това е огромно улеснение за живеещите в една сграда, вход или жилищен комплекс, тъй като имотът е идеално поддържан, без те да се грижат за нищо. Освен това, този тип управление е свързано с много познания в областта  на недвижимото имущество и етажната собственост, касаещи управлението и покриването на общите разходи - познаване на законите и правата за ползване, местни и национални нормативни актове, данъчни закони, институции, подизпълнители и още, и още ...