Modern Property - Професионален Домоуправител и управление на имоти http://www.modern-property.com Property management and maintenance Bulgaria Fri, 20 Apr 2018 17:10:10 +0000 bg hourly 1 Времето http://www.modern-property.com/bg/vremeto 2018-04-20T16:50:53+00:00 home http://www.modern-property.com/bg/vremeto/ Happy Easter ! http://www.modern-property.com/bg/happy-easter- 2018-04-04T10:07:00+00:00 home http://www.modern-property.com/bg/happy-easter-/ christmas http://www.modern-property.com/bg/christmas 2017-12-26T17:41:35+00:00 home http://www.modern-property.com/bg/christmas/ Курсове за 03.04.2017 http://www.modern-property.com/bg/kursove-za-03042017 2017-04-03T17:22:54+00:00 home http://www.modern-property.com/bg/kursove-za-03042017/
Българска народна банка
  • usd 1 USD = 1.83457 BGN (up)
  • gbp 1 GBP = 2.29396 BGN (up)
  • chf 1 CHF = 1.83096 BGN (up)
]]>
Кораби на спрения "Южен поток" стоят на рейд пред Бургас http://www.modern-property.com/bg/korabi-na-spreniya-zhen-potok-stoyat-na-reyd-pred-burgas 2015-06-01T12:58:35+00:00 home http://www.modern-property.com/bg/korabi-na-spreniya-zhen-potok-stoyat-na-reyd-pred-burgas/ В български териториални води все още има кораби, наети по спрения проект "Южен поток". На рейд пред Варна се намират 4 специализирани съда за транспортиране на тръби. Други са пред Бургас. Корабите са собственост на норвежки, датски и английски компании. Общата сума за чартирането им надхвърля 100 милиона долара.

Според запознати, около 2 милиона евро дневно пък е общият разход на международната компания по спрения проект "Южен поток". Част от тези средства влизат директно в пристанище Варна, като дружеството регулярно плаща предварително договорения наем за площи на порта, които се пазят за нуждите на проекта и към момента. Корабите, които стоят на рейд пред града, не се таксуват от българската държава, но разходът за престоя им е значителен за компаниите, които са ги наели.

]]>
Държавата облекчава неизпълнимите условия в програмата за саниране http://www.modern-property.com/bg/darzhavata-oblekchava-neizpalnimite-usloviya-v-programata-za-sanirane 2015-04-17T09:25:41+00:00 home http://www.modern-property.com/bg/darzhavata-oblekchava-neizpalnimite-usloviya-v-programata-za-sanirane/ Проект за по-леки и реално изпълними условия при кандидатстване в програмата за безплатно саниране е изработило Министерството на Регионалното развитие и благоустросйство (МРРБ). Това се е наложило като необходимост, поради факта, че в няколко аспекта, сегашните условия поставят болшинството от кандидатите пред невъзможност за участие в "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради".

Такива условия са:
- Невъзможността да се осигури 100 % съгласие от всички самостоятелни обекти за участие в програмата, поради отказ на няколко собственика да се включат в нея и по този начин мнозинството в една сграда страда заради един или двама собственика.
- Сериозен проблем се оказва и постигането на съгласие на всички самостоятелни обекти в една сграда поради различни причини. В много случаи има собственици, постоянно пребиваващи в чужбина, собственици живеещи на друго място с неизвестен адрес, починали собственици, на които трудно могат да се намерят наследниците и др. и съответно не може да се осигури съгласие на 100%.
- Големите сгради – тези, които са свързано застрояване с няколко блок-секции/сгради трудно успяват да се включат в програмата. Практиката показа, че има много блок-секции/сгради, които са свързано строителство и образуват общ архитектурен ансамбъл под формата на „Г“, „П“ и др. и при тях доста трудно може да се осигури участието на всички свързани блок-секции/сгради.
Практиката показва, че в по-малките градове масовият тип строителство на многофамилни жилищни сгради е с брой на самостоятелни обекти вариращ от 32 до 36 самостоятелни обекта.
В тази връзка, МРРБ е изготвило предложения за изменения на условията за кандидатстване, които трябва да бъдат одобрени от Министерски съвет.
В едно от предложенията е записано, че по изключение и по своя мотивирана преценка общината може да допусне одобрение на сграда ако не са представени документи/декларации за осигуряване на достъп до всички самостоятелни обекти. Изключението може да се прилага за не повече от 5% от самостоятелните обекти. 
Вече ще бъде възможно при наличие на свързано строителство, а именно няколко блок-секции или сгради (блокове), които са свързани помежду си, т.е. не са отдалечени една от друга и образуват общ архитектурен ансамбъл, по решение на общината, да участват минимум половината от тях, като изпълват изискването за 36 самостоятелни обекта.
По изключение и по преценка на общината през 2015 г. могат да бъдат одобрявани за обновяване и сгради с минимум 32 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, които са построени преди 1975 г. и са с доказани конструктивни проблеми.
В друго предложение е записано, че МРРБ ще финансира проекти до изчерпване на лимита от 100 млн. лв.(10% от общия финансов ресурс), а не както до сега до 200 млн. лв.(20% от общия финансов ресурс).
Тези, са поне разбираемите, улесняващи предложения за изменения в условията.
Има и доста други предложения за изменения, които за да бъдат разбрани, трябва да бъдат разяснени от поне един специалист техническата област + юрист. Задължително!

]]>
100% БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ДОПУСТИМИТЕ СГРАДИ http://www.modern-property.com/bg/100-bezvazmezdna-finansova-pomosht-za-dopustimite-sgradi 2015-03-11T09:53:47+00:00 home http://www.modern-property.com/bg/100-bezvazmezdna-finansova-pomosht-za-dopustimite-sgradi/  Министерството на регионалното развитие и благоустройството изготви специална брошура с най-важните моменти на стартиращата Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Брошурата дава информация и отговори на най-важните въпроси, касаещи програмата, която предоставя 100% безвъзмездна финансова помощ за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в допустимите сгради. 

В нея потребителите се информират, кой и как може да кандидатства по програмата и какви са стъпките, които трябва да се направят. Поместена е и информация, какви са задълженията на общинските администрации, какви мерки ще се финансират и кое се счита за недопустим разход по програмата.

 

 

]]>
С 1 г. се удължава срокът за техническите паспорти на строежите http://www.modern-property.com/bg/s-1-g-se-udalzhava-srokat-za-tehnicheskite-pasporti-na-stroezhite 2014-12-03T13:24:23+00:00 home http://www.modern-property.com/bg/s-1-g-se-udalzhava-srokat-za-tehnicheskite-pasporti-na-stroezhite/   

С една година се удължават сроковете за съставяне на техническите паспорти на строежи в зависимост от категорията на строежа, съобщи пресцентърът на Министерството на регионалното развитие.

За строежите от първа, втора и трета категория срокът се удължава до 31 декември 2015 г., от четвърта категория - до 31 декември 2017 г., и от пета категория - до 31 декември 2019 г.

Ведомството припомня, че сроковете вече бяха удължени през 2012 г., но поради липса на средства и частни собственици, и областни и общински администрации  са поискали нова отсрочка.

Техническите паспорти на сградите са документи, които съхраняват информация в интерес на всички потребители - собственици, наематели, пазарни субекти, обществени и банкови институции. Паспортът е и основа за управлението и поддържането на една сграда или инженерно съоръжение през целия период на експлоатацията им.

Паспортите съдържат техническа информация за сградата – година на строителство, вид строителство, информация за сеизмичната устойчивост на сградата, мерки за поддържане на нейната сигурност и безопасност, както и информация за всички извършени строителни и ремонтни работи след въвеждането на сградата в експлоатация, както и предписания за необходими ремонти. Най-общо, техническите паспорти установяват състоянието на сградите и тяхната степен на безопасност при експлоатацията им. Проектите за подобряване на енергийната ефективност също зависят от информацията в тях.

Техническият паспорт се съставя за всички завършени нови строежи преди въвеждането им в експлоатация. За съществуващите строежи технически паспорт се съставя само след проведено обследване.

]]>
Новата такса смет се отлага поне с година http://www.modern-property.com/bg/novata-taksa-smet-se-otlaga-pone-s-godina 2014-11-05T14:09:18+00:00 home http://www.modern-property.com/bg/novata-taksa-smet-se-otlaga-pone-s-godina/  И догодина такса смет да се изчислява на базата на данъчната оценка на имотите, а не според изхвърленото количество боклук. Това предлагат депутати от ГЕРБ в проект за промяна на Закона за местните данъци и такси.

Според сега действащия закон от 1 януари догодина плащането за отпадъци трябва да зависи от количеството им. Но все още няма методика, по която да се пресмята таксата. За това от ГЕРБ предлагат новият начин за изчисление да влезе в сила от 1 януари 2016 г. Според предложението им новата методика трябва да е готова до 30 март догодина.
И сега по закон плащането трябва да е според количеството изхвърлен боклук. На общините обаче се дава възможност да използват друг метод, ако не могат да изчислят колко отпадъци са генерирани. Така местните власти превърнаха изключението в правило.

С приемането на бюджета за тази година 42-рото народно събрание реши това изключение да отпадне от догодина. До 30 юни трябваше да се направи методика за изчисление на таксата според количеството боклук. Министерството на финансите представи проект, който предлагаше разделянето й на две - за чистота и за отпадъци, и няколко варианта за изчисляване на частта за боклука. Общините предупредиха, че всички варианти ще доведат до увеличаване на таксата и може да се намали събираемостта й.

Реакцията на местните власти е сред мотивите в предложението на ГЕРБ за отлагане на новата такса смет. Другите аргументи са липсата на диалог по темата. В мотивите са казва още, че срокът за преминаване към новия начин за изчисляване на плащането е прекалено кратък, а в същото време трябва да се правят промени в информационните системи на общините.

„Имайки предвид важността на проблема, изборът на съответната методика трябва да бъде направен след широко обществено обсъждане на възможните варианти, така че с новата методика да се постигне по-справедливо разпределение на таксата за битови отпадъци и да се даде подходящ срок за прилагането й", обобщават депутатите.

Основните застъпници за изчисляване на такса смет според количеството отпадъци са бизнес организациите. Според тях е несправедливо да се плаща на базата на данъчната оценка, защото така се дължат пари и за имоти, в които никой не живее, или пък хора, които правят по-малко боклук, дължат повече. Освен това таксата за бизнеса е по-висока от тази за гражданите. Определянето й според данъчната оценка не стимулира намаляването на отпадъците, тъй като не се следва принципът по-големите замърсители да плащат повече.

]]>
НОВИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИРМИТЕ, ПОДДЪРЖАЩИ АСАНСЬОРИ http://www.modern-property.com/bg/novi-iziskvaniya-kam-firmite-poddarzhashti-asansori 2014-10-09T07:57:02+00:00 home http://www.modern-property.com/bg/novi-iziskvaniya-kam-firmite-poddarzhashti-asansori/  С промени в няколко наредби към Закона за техническите изисквания към продуктите правителството въведе нови правила и изисквания към фирмите, които извършват технически надзор и поддръжка на съоръжения с повишена опасност – основно асансьори и други повдигателни съоръжения.
Промените са насочени към основни проблеми, свързани с формалното изпълнение на наредбите, материално-техническото и кадровото обезпечение на фирмите, осъществяващи техническите прегледи, непропорционалното съотношение между броя на инспекторите и броя на проверяваните съоръжения, както и унифицираната периодичност при прегледите, която към момента не отчита възрастта и техническото състояние на съоръженията.

В наредбата за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор се конкретизира, че са необходими не по-малко от три лица, които да изпълняват функциите съответно на: специалист, осъществяващ дейностите по технически надзор, технически ръководител и отговорник по качеството. Въвежда се изискването поне едно от трите лица да притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ и най-малко 5 години стаж по специалност, свързана с проектирането, производството, поддържането, ремонтирането, преустройването или техническия надзор на съоръжения с повишена опасност.

С други промени лицензираните лица и лицата, вписани в регистъра по Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), се задължават да използват компютъризирана информационна система за електронно отчитане на извършваните от тях дейности по технически надзор (информация за регистрираните съоръжения с повишена опасност и за извършените технически прегледи, изпитвания и други на съоръжения с повишена опасност). Електронно ще се отчитат и дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност.

Това ще гарантира максимално решаване на проблемите с формалните проверки, лесна оценка на риска и контрол върху лицензираните фирми. Въвеждането на информационната система допринася за по-качествено административно обслужване и за развитие на електронното управление.

Също така, техническият надзор на допълнителна група съоръжения се прехвърля към лицензирани фирми. Това ще освободи ресурс от служители на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, които в момента извършват прегледи на тези съоръжения, и ще ги насочат към проверки на лицензираните фирми. Това ще бъде поредна стъпка към прилагането на европейската практика държавният технически надзор да извършва само надзор върху лицензирани лица и на съоръжения след оценка на риска.

]]>
Готови са първите две санирани сгради http://www.modern-property.com/bg/gotovi-sa-parvite-dve-sanirani-sgradi 2014-09-16T07:20:58+00:00 home http://www.modern-property.com/bg/gotovi-sa-parvite-dve-sanirani-sgradi/  Приключиха строително-монтажните работи на първите две сгради, санирани по проект "Енергийно обновяване на българските домове" в София, съобщиха от Министерството на регионалното развитие.

Кооперациите са пред въвеждане в експлоатация, с подписан Акт 15.

Строителните дейности започнаха в края на април.

Сградите, намиращи се на ул. "Чарлз Дарвин" №3, район "Изгрев", и бл. 17, район "Илинден", жк "Захарна фабрика" в София, са изцяло обновени.
Направена им е топлинна изолация на външните стени, пребоядисани са фасадите, монтирана е нова дограма с рамка от поливинилхлорид и стъклопакет с високо термично съпротивление. Положена е топлинна изолация на покрива, пода и на тръбната мрежа за горещо водоснабдяване, която също е изцяло подновена.

Обновени са и общите части на жилищните блокове.

Общата стойност на строително-монтажните работи е 250 192.48 лв. с ДДС.

Изпълнението на проект "Енергийно обновяване на българските домове" се финансира с общо 50.1 млн. лв. по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г.
http://www.dnevnik.bg/biznes/2014/09/10/2377951_gotovi_sa_purvite_dve_sanirani_sgradi/

]]>
Варна и Бургас лидери по новопостроени жилища http://www.modern-property.com/bg/varna-i-burgas-lideri-po-novopostroeni-zhilishta 2014-07-22T17:52:19+00:00 home http://www.modern-property.com/bg/varna-i-burgas-lideri-po-novopostroeni-zhilishta/ По предварителни даннина Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2014 г. е 532. Спрямо първото тримесечие на 2013 г. сградите са с 19 по-малко, или с 3.4%, докато новопостроените жилища в тях са с 3.8% повече.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна - 87 сгради с 821 жилища в тях, Бургас - 78 сгради с 616 жилища, и София - 57 сгради с 67 жилища.

По-голямата част от новопостроените жилища са с две стаи (45.3%), следвани от тези с три стаи (27.8%). Спрямо първото тримесечие на 2013 г. е отчетено увеличение само на четиристайните жилища. Запазва се структурата на жилищния фонд с преобладаващ дял на двустайните и тристайните жилища.
Според разпределението на новопостроените сгради по вид най-голям относителен дял имат къщите (69.0%), следвани от жилищните кооперации (14.1%). В сравнение с първото тримесечие на 2013 г. броят на къщите и жилищните кооперации намалява съответно с 21 и 22. Същевременно новопостроените сгради за колективните домакинства, вилите и общежитията се увеличават съответно с 10, 8 и 7.
Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна - 87 сгради с 821 жилища в тях, Бургас - 78 сгради с 616 жилища, и София - 57 сгради с 67 жилища.

По-голямата част от новопостроените жилища са с две стаи (45.3%), следвани от тези с три стаи (27.8%). Спрямо първото тримесечие на 2013 г. е отчетено увеличение само на четиристайните жилища. Запазва се структурата на жилищния фонд с преобладаващ дял на двустайните и тристайните жилища.
Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през първото тримесечие на 2014 г. е 202.4 хил. кв. м, или с 4.7% повече в сравнение със същото тримесечие на 2013 година. Жилищната площ също се увеличава с 6.1% и достига 124.0 хил. кв. метра.
 

]]>
Архитект предупреди: Сградите в Бургас стават опасни http://www.modern-property.com/bg/arhitekt-predupredi-sgradite-v-burgas-stavat-opasni- 2014-07-22T17:48:52+00:00 home http://www.modern-property.com/bg/arhitekt-predupredi-sgradite-v-burgas-stavat-opasni-/ Много от старите блокове в Бургас са опасни. За това спомагат влагата и соленият вятър, каза арх. Димитър Димитров. „Няма я поддръжката на елементите, които крият опасности и затова се стигна до този случай, при който жена пострада докато копаела градинката пред блок 17 в ж.к. „Зорница“. Панелните блокове могат да издържат много време, но от външните елементи вече липсва стоманата. Понеже пишело в Конституцията, че частната собственост е неприкосновена, от общината твърдят, че поддръжката на сградите била грижа на гражданите, но образът на града се създава от фасадите“, заяви архитектът пред камерата на ТВ7. Той подчерта, че с ремонта на фасадите на жилищните сгради трябва да се ангажират общините. Той предлага около 50% от данък смет, който всички плащаме, да се предоставя на домоуправителите и тези средства да се използват за ремонт на сгради. Янка Темелкова, която пострада при падането на панелна плоскост от тераса на 5-ия етаж в блок 17 пък сподели, че както си вървяла, се намерила на земята. „Не усетих нищо. Лошото дойде изневиделица. На съседката ми й помогнаха да стане, а аз успях сама да се изправя. Отървах се само с натъртване и охлузване на ръката. Добре, че нямаше деца“, заяви Темелкова. Д-р Анатоли Пацов от Спешния център в Бургас пък каза, че 71-годишната Тодорка Делибалтова, чийто пръст бе отсечен при падането на орнамент от конструкцията, е извадила голям късмет, че е оживяла. „Жената дойде с тежка травма на ходилото. Единият пръст липсваше. Състоянието на другите е критично. Ще се борим с инфекцията, но най-вероятно ще ги запазим. Тя ще може да стъпва и да ходи нормално след месец. Извадила е голям късмет, защото падащата част е минала край главата й. Тя има охлузвания по лицето, но е жива“, заяви д-р Пацов.

]]>
Извънредно! Отварят Пристанище Бургас за граждани от четвъртък! http://www.modern-property.com/bg/izvanredno-otvaryat-pristanishte-burgas-za-grazhdani-ot-chetvartak 2014-07-22T17:32:04+00:00 home http://www.modern-property.com/bg/izvanredno-otvaryat-pristanishte-burgas-za-grazhdani-ot-chetvartak/ Пристанище Бургас ще бъде отворено за граждани от четвъртък. Това се разбраха току-що зам.-кметът на Бургас Красимир Стойчев и изп.директор на Пристанище Бургас Николай Тишев. Портът ще бъде отворен откъм Старата Фрегата.

След консултация с експертите на общинска администрация, се взе решение за преправяне на внесената докладна, с която ще се иска отваряне на порта през зоната на Старата Фрегата до първо корабно място, с което да се осигури достъп до Фара, Морската гара и прилежаща територия. Отварянето на Пристанище Бургас ще стане поетапно - от четвъртък до 30 юли т.г.

]]>
Кметът Димитър Николов: Днес е щастлив ден за Бургас. Две дълго чакани новини са факт http://www.modern-property.com/bg/kmetat-dimitar-nikolov-dnes-e-shtastliv-den-za-burgas-dve-dalgo-chakani-novini-sa-fakt 2014-07-22T17:28:42+00:00 home http://www.modern-property.com/bg/kmetat-dimitar-nikolov-dnes-e-shtastliv-den-za-burgas-dve-dalgo-chakani-novini-sa-fakt/ Кметът Димитър Николов изрази удовлетвореността си от постигнатото споразумение, с което се размразява проекта за пътен възел „Запад“, както и отваря пристанището за граждани. Преди минути Николов чрез профила си във фейсбук пожела на бургазлии скоро да могат да ходят на разходка до морето през пристанището, както и от следващото лято транзитният трафик да бъде изваден извън града.

Ето цялото му обръщение:

Днес съм щастлив, защото две дълго чакани новини за Бургас са факт! Можем да се поздравим с началото на процедурите по изграждането на пътен възел „Запад“ и отварянето на Пристанище Бургас.

Постигнатото днес в София споразумение с държавна агенция „Пътна инфраструктура“ е първа крачка към изнасянето от Бургас на транзитното движение, което сега преминава през пет жилищни квартали. Предстоят още процедури, но ще действаме максимално бързо, за да ускорим нещата. Новината е добра, защото само преди дни, държавните служители обясняваха, че пътен възел „Запад“ не е държавен проблем. Споразумението днес опровергава това. Ако всичко е наред, през лято 2015 Бургас ще бъде с по-малко шум, прах, катастрофи и замърсяване на въздуха от автомобилни газове.

Пак днес – една важна за поколения бургазлии тема – отварянето на достъпа до пристанището е на път да стане реалност! Някои политици удобно се опитаха да настроят работниците срещу мен, всявайки им страх, че ще бъдат уволнени.

Преди няколко години подобна ситуация беше и в „Бургасбус“ – наплашиха хората, че ще останат без работа. Попитайте ги днес – спокойни и сигурни в заплатите са. Аз съм последният човек, който иска някой в този град да остане без работа! Искам пристанището да развива дейността си, да има добър мениджмънт, да бъдат назначени още хора и работещите там да имат по-високи заплати. Искам обаче то да бъде и отворено за хората, което ще създаде нови работни места, а бургазлии ще се разхождат и ловят риба край морето. Разчитам на коректността на ръководството на порта за обещаното отваряне. Ако до месец това не се случи, пак ще внеса докладна записка в Общински съвет и ще настоявам, докато не стане факт.

Единственото, за което се моля, е заради нашите бургаски, вътрешнополитически боричкания, да не си подлеем сами вода в случването и на два важни за града проекта. Тогава никой няма да ни прости, че дребното ни его е надвило общите интереси.
 

]]>
Бургаските панелки с технически паспорт до края на годината http://www.modern-property.com/bg/burgaskite-panelki-s-tehnicheski-pasport-do-kraya-na-godinata 2014-06-04T11:26:30+00:00 home http://www.modern-property.com/bg/burgaskite-panelki-s-tehnicheski-pasport-do-kraya-na-godinata/ Община Бургас е започнала да разплаща уведомителни писма до собствениците на високи жилища, че до края на годината трябва да са започнали процедура за издаване на технически паспорти на сградата. Това съобщи за Радио „Фокус” – Бургас обществения посредник на Бургас Таню Атанасов. Той посочи,че кметът Димитър Николов е разпоредил на администрацията да се изпълнят ангажиментите, които са предвидени в нормативните актове .
В тях е записано, че кметовете на общини ежегодно организират разяснителна кампания в съответните общини за изработване на технически паспорти на сградите, а в началото на последната година от определения срок кметът на общината издава предписание до всеки собственик на строеж, който не с издаден технически паспорт. „В тази връзка териториалните директори вече изпращат писма до всички етажни собствености, в които те са информирани, че до края на 2014 година трета категория сградите в които влизат жилищните сгради над 15 метра /високо строителство/ т.е. всички жилищни сгради над пет етажа ще получат такива писма и до края на годината са задължени да стартират процедури за издаване на технически паспорти.
В същите преходни разпоредби е записано, че ако до изтичането на определения срок, а той е 31 декември 2014 година за трета категория жилищни сгради няма такива процедури, тогава кмета разпорежда изработка на технически паспорти, а цените се събират с изпълнителни листове принудително. Администрацията има инструмент за принудително задължаване на етажната собственост да изработят тези важни документи. Въпросът не е в принудителното събиране, а в това всеки един, да осъзнае личната и колективна отговорност, която носи както за живеещите, така и за останалите граждани които преминават покрай съответния блок”, каза обществения посредник на Бургас.
 

]]>
100 яхти изпълват Бургаския залив в почивните дни http://www.modern-property.com/bg/100-yahti-izpalvat-burgaskiya-zaliv-v-pochivnite-dni 2014-05-16T11:16:56+00:00 home http://www.modern-property.com/bg/100-yahti-izpalvat-burgaskiya-zaliv-v-pochivnite-dni/ В Бургаския залив ще се проведе Регата „Европейски ден на морето” между 17 и 18-ти май. Организатор на проявата е яхт клуб Порт Бургас, съвместно с Пристанище Бургас ЕАД, Областна администрация Бургас и "Слънчев бряг" АД .
Обявяването на Европейския ден на морето е сред ключовите инициативи на Интегрираната морска политика на ЕС, стартирана през 2007 г. Известно е, че морето винаги е било от ключово значение за благоденствието на Европа – дължината на крайбрежието на континента ни е почти 70 000 км, като 22 от държавите -членки имат излаз на море или са островни държави. Началото на честването на Европейския ден на морето бе положено с тристранна декларация на председателите на Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на ЕС. Този ден се отбелязва всяка година около 20 май и целта му е повишаване на видимостта на морска Европа.

По програма се предвижда гонките на регата “Европейски ден на морето” да се проведат от 17 до 18 Май 2014 г. пред мостика на Бургаският плаж.

По предварителните заявки се очакват състезатели от всички ветроходни клубове на България, - общо около 100 яхти.

П Р О Г Р А М А


1. Първи ден – Петък 16.05.2014 г.
Ден за пристигане
12:00 – 18:00 приемане заявки за участие

2. Втори ден – Събота 17.05.2014 г.

08:00 – 10:00 приемане заявки за участие;
11:00 откриване на регатата в Яхт Клуб “ПОРТ БУРГАС”
13:00 начало на гонките пред мостика на централен плаж Бургас;

3. Трети ден – Неделя 18.05.2014 г.

11:00 начало на гонките пред мостика на централен плаж Бургас;
17:00 официално награждаване на победителите и закриване на регатата.

 

]]>
Два проекта на Общината ще бъдат финансирани от Националната кампания „ За чиста околна среда“ http://www.modern-property.com/bg/dva-proekta-na-obshtinata-shte-badat-finansirani-ot-natsionalnata-kampaniya-za-chista-okolna-sreda 2014-05-16T11:15:18+00:00 home http://www.modern-property.com/bg/dva-proekta-na-obshtinata-shte-badat-finansirani-ot-natsionalnata-kampaniya-za-chista-okolna-sreda/ Два нови проекта на Община Бургас са одобрени за финансиране в рамките на Националната кампания "За Чиста Околна Среда - 2014 г." на тема: "Обичам природата - и аз участвам". Те са свързани с благоустройствени дейности на дворните пространства на Дома за медико-социални грижи за деца "Вяра, Надежда и Любов" и зад Спортното училище "Юрий Гагарин", намиращи се в ж. к. "Зорница".

1. Проект "Благоустрояване на двор на Дом за медико-социални грижи за деца "Вяра, Надежда и Любов", в ж. к. "Зорница", гр. Бургас
В рамките на проекта се предвижда да бъде изпълнено:
- почистване на тревните площи;
- Затревяване - 1872 кв. м;
- Засаждане на 25 бр. декоративни рози;
- Почистване от издънки и повдигане на короната на съществуващата дървесна и храстова растителност.

2. Проект "Благоустрояване на обществена зона зад спортно училище "Юрий Гагарин", ж. к. "Зорница", гр. Бургас
Теренът предвиден за благоустрояване е разположен м/у две училищни сгради - Държавно спортно училище "Юрий Гагарин" и Гимназия с преподаване на английски език "Гео Милев".
В рамките на проекта се предвижда да бъде изпълнено:
- почистване на площите от отпадъци в границите на терена;
- затревяване - 1 550 кв. м.;
- засаждане на широколистни дървета;
- доставка и монтаж на пейки и кошчета за битови отпадъци.

Сред одобрените има и проекти на бургаски училища и детски градини:
1. СОУ "Добри Чинтулов" - с проекта "Еко-логично"
2. СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с класна стая на открито
2. Гимназия с преподаване на английски език "Гео Милев"- еко зона и информационен кът в дворното пространство

Детски градини:
1. ОДЗ 12 "Радост" в кв. Крайморие- еко занималня на открито
2. ЦДГ 1 "Здравец" - благоустрояване на миниоранжерия в двора.

 

]]>
Правим яхти край Бургас http://www.modern-property.com/bg/pravim-yahti-kray-burgas 2014-05-16T11:13:50+00:00 home http://www.modern-property.com/bg/pravim-yahti-kray-burgas/ Инвестицията е на полска компания, разкриват 350 работни места
В близко бъдеще България ще произвежда яхти. Луксозните лодки ще се правят в Индустриалната зона "Бургас", на чиято територия в момента се изгражда предприятието. Това съобщи изпълнителният директор на Националната компания "Индустриални зони" (НКИЗ) Атанас Ненов.
Инвестицията е на полска компания, която е сключила договор за изграждането на завода. Освен нея в зоната в Бургас се реализират още 5 инвестиции. Общата стойност на проектите е над 10 млн. евро, а разкритите нови работни места ще бъдат над 350, съобщи още Ненов.
Освен яхти, в бургаската индустриална зона ще се произвеждат още мека мебел, хляб и сладкарски изделия, ще се пакетират храни за животни и др. Сериозен инвеститорски интерес се наблюдава и към останалите индустриални зони у нас, стана ясно още от думите на Ненов. Общо за последната година са сключени около 40 договора с инвеститори. Повечето проекти вече се реализират, като някои ще бъдат приключени съвсем скоро, а други ще отнемат между 3 и 5 години. Общата стойност на привлечените за 2013 и 2014 г. инвестиции към НКИЗ възлиза на 153 млн. лв.
С реализацията им ще бъдат разкрити 1650 нови работни места, съобщи още Ненов. Сред по-големите са заводът автоклиматици и електроника на германската "Behr-Hella Termocontrol" в Индустриална зона "Божурище". Фабриката ще заработи още през септември и ще наеме 350 човек.
 

]]>
Наредба 6 за определяне на прилежащата площ към сгради http://www.modern-property.com/bg/naredba-6-za-opredelyane-na-prilezhashtata-plosht-kam-sgradi 2014-05-15T10:50:56+00:00 home http://www.modern-property.com/bg/naredba-6-za-opredelyane-na-prilezhashtata-plosht-kam-sgradi/