Modern Property - Професионален Домоуправител и управление на имоти http://www.modern-property.com Property management and maintenance Bulgaria Wed, 21 Oct 2020 15:27:31 +0000 bg hourly 1 Времето http://www.modern-property.com/bg/vremeto 2020-10-21T15:27:31+00:00 home http://www.modern-property.com/bg/vremeto/ Проект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 http://www.modern-property.com/bg/proekt-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19 2020-07-28T14:20:07+00:00 home http://www.modern-property.com/bg/proekt-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19/ http://www.modern-property.com/bg/proekt-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-izpalnyava-modern-proparti 2020-07-22T17:11:37+00:00 home http://www.modern-property.com/bg/proekt-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-izpalnyava-modern-proparti/ Проект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 http://www.modern-property.com/bg/proekt-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-izpalnyava-modern-proparti 2020-07-22T17:10:08+00:00 home http://www.modern-property.com/bg/proekt-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-izpalnyava-modern-proparti/ Неплатените такси за Етажната собственост да се събират с данъците http://www.modern-property.com/bg/neplatenite-taksi-za-etazhnata-sobstvenost-da-se-sabirat-s-danatsite 2019-03-24T12:32:51+00:00 home http://www.modern-property.com/bg/neplatenite-taksi-za-etazhnata-sobstvenost-da-se-sabirat-s-danatsite/ В момента тече дискусия за промени в Закона за управление на етажната собственост. До 15 април МРРБ събира предложения от граждани и професионални домоуправители. Оформя се идеята неплатените такси за управление и поддръжка да се подават към общината, която ще ги събира заедно с местните данъци. Целта е да се повиши ангажираността на всички към поддръжката на общите части и сградата.

 

]]>
Общи условия http://www.modern-property.com/bg/obshti-usloviya-za-polzvane-sayta-na-modern-proparti-eood-wwwmodern-propertycom-i-zashtita-na-lichnite-danni1 2018-08-12T19:49:41+00:00 home http://www.modern-property.com/bg/obshti-usloviya-za-polzvane-sayta-na-modern-proparti-eood-wwwmodern-propertycom-i-zashtita-na-lichnite-danni1/

 ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ САЙТА на Модерн Пропърти ЕООД - www.modern-property.com

И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Тези условия се отнасят до използването на сайта на Модерн Пропърти ЕООД,  www.modern-property.com

По смисъла на настоящите условия:

„ Потребител” е всяко лице, което използва сайта www.modern-property.com . С посещението на сайта Потребителят приема настоящите правила и се задължава да ги спазва.

„Сайт” или „Уебсайт”  е сайтът на Модерн Пропърти ЕООД с адрес  www.modern-property.com .

АДМИНИСТРАТОР на сайта е Модерн Пропърти ЕООД с ЕИК 200874852.

 

1.Модерн Пропърти ЕООД прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, но е възможно инцидентно да възникнат несъответствия или пропуски. Модерн Пропърти ЕООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт.

2. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържание и ресурси, които са обект на авторско право на АДМИНИСТРАТОРА, на други ПОТРЕБИТЕЛИ или на съответно указаните лица. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира, съдържанието (публикации и други текстови, графични и видео материали), което му е станало достъпно при ползването на Услугите.

Съдържанието на www.modern-property.com   или части от него може да бъде частично или изцяло препубликувано, дистрибутирано или използвано под друга форма в уебсайт, електронна или печатна медия само когато е цитиран източникът – Модерн Пропърти.

3. Ако Потребител публикува свое съдържание на сайта,  включително текст, графика, видео или аудио, с това той предоставя и правата за неограниченото  ползване на тези материали на АДМИНИСТРАТОРА. В такъв случай АДМИНИСТРАТОРЪТ не дължи заплащане на авторски права на Потребителя, а той предоставя правото съдържанието му да бъде използвано, разпространявано, възпроизвеждано, публикувано и др. по всички известни способи за максимално допустимия законов срок. Потребителите се задължават да публикуват само авторски материали или такива, на които притежават авторските права.

4. На сайта е забранено публикуването на порнографски материали, агитация към расова, полова или етническа дискриминация, стимулиране употребата на наркотици и други упойващи средства, подтикването към жестокост и насилие, както и други материали, чието съдържание противоречи на действащото законодателство. Не е допустима употребата на обидни думи и квалификации и увреждането на доброто име или правата, в това число и авторските, на трето лице.

5. В сайта присъстват линкове, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от трети лица,  сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на АДМИНИСТРАТОРА.

АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на такива Интернет страници или ресурси, както и за съдържанието, верността и законосъобразността на информацията в изпращаните и получаваните от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ електронни съобщения и в публикуваните от тях коментари. АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на Уебсайта на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица.

6. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на АДМИНИСТРАТОРА, то същият не носи отговорност за възникването, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, за противоправния характер на дейността на третите лица, както и за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност ако няма достъп до сайта или негови раздели и функционирането им при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – при непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет, оборудването, както и при нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите.

7. АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, в това число свързани с вируси, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством ползването на сайта.

8. АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, в т.ч. за печалба, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез  Уебсайта.

9. АДМИНИСТРАТОРЪТ има право по своя прeценка и без предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до секции от сайта, когато,  ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва сайта в нарушение на българското законодателство, Общите условия, добрите нрави или други приложими норми.

10. В случай, че Потребителят не е съгласен с някое от горните правила, той няма разрешение и следва да прекрати ползването на сайта.

 

ЗАЩИТА  И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

1.За да можете да ползвате нашия сайт и/или да получите оферти, Вие ни предоставяте някои от следните данни: имена, IP адрес,  телефон, електронна поща.

2. Ние запазваме и използваме данните по няколко причини:

1. Електронната поща (e-mail адресът) - за да можем да ви изпращаме информация и потвърждения

2. Имена - за да е ясен източникът на заявката или информация

4. Телефон – за въпроси и уточнения

5. IP адрес, за да можем да предпазим посетителите на сайта, и сайта, от механизирани злоупотреби (спам).

3. АДМИНИСТРАТОРЪТ  полага дължимата грижа за събирането, обработването, защитата  и съхраняването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, при стриктно спазване на Закона за защита на личните данни и Регламента за защита на личните данни на ЕС (GDPR).

 АДМИНИСТРАТОРЪТ гарантира, че няма да разкрива никаква лична информация, предоставена от посетителите на този сайт, без предварително разрешение, с изключение на случаите, предвидени в закон. Условията за защита на личните данни важат само за нашия уебсайт.

4. При трансфера на данни се използва SSL-система за сигурност (Secure Socket Layer) -протокол, който осигурява криптиране на връзката между сървър (уебсайт) и браузър (потребител).  Вашите лични данни като име, адрес, телефон достигат нашия сървър в неразбираем за неупълномощени лица код. Предаваната през такава връзка информация е защитена от неоторизиран достъп и прихващане.

5. Вашите лични данни се съхраняват само толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнението на нашите услуги. По-продължително съхранение на данните може да се наложи поради законови или правни наредби.

6. При използване на Уебсайта АДМИНИСТРАТОРЪТ има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ изпраща към сървъра във връзка с активността на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Информацията може да включва IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, дата и час, в който е посетена съответната страница от Уебсайта, времето прекарано на нея и др.

7. АДМИНИСТРАТОРЪТ има право да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ бисквитки (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като идентифицират използваното от него крайно устройство и/или браузър.

8. Сайтът използва Google Analytics за статистически цели, Google Ads и Facebook харесвания и коментари. Други функционалности, които свързват Вашето посещение на сайта с други сървъри и мрежи са споделяне на информация в G+ и Twitter. Информация за употребата на бисквитки от тях може да намерите в техните сайтове.

9. С посещението на сайта www.modern-property.com  Потребителят се съгласява с инсталирането на бисквитки с цел по-доброто функциониране на сайта. Бисквитките, които използваме са анонимни и не съдържат никакви лични данни.

10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време да откаже съхраняването и/или достъпа до информацията, съхранена в използваното от него крайно устройство. По всяко време можете да изключите бисквитките от настройките на браузъра ви. Ако бисквитките са спрени, някои секции от сайта може да не работят правилно, за което АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност.

11. Вие можете също така да предотвратите предаването на създадените с бисквитките, свързани с Вашето ползване на сайта данни (в т. ч. Вашия IP-адрес) на Google, както и обработката на тези данни от Google, като посетите сайта на Google. За допълнителна информация, вижте политиката за поверителност и защита на личните данни на Facebook на адрес https://www.facebook.com/policy.php . В случай, че не искате да разрешите на Facebook да свърже използването на нашите онлайн услуги с Вашия потребителски акаунт във Facebook, моля, излезте от потребителския си акаунт във Facebook.

12. Вие имате право да изискате безплатна писмена информация относно лични данни, които са били запазени от АДМИНИСТРАТОРА. След като получите справката, ние ще предприемем незабавно, доколкото е допустимо от закона, евентуално необходимите корекции или заличавания. Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието/съгласията си за бъдещо използване на Вашите лични данни. Имате право по всяко време да откажете вашите лични данни да бъдат събрани и обработвани, а също така да поискате да бъдат заличени, коригирани или блокирани.

 

Ако желаете да се свържете с нас във връзка с обработването на вашите лични данни, или да отправите сигнал за установено нарушение на права на интелектуална собственост, свързано с Потребителско съдържание, разположено в Уебсайта, моля свържете се с нас на:

Модерн Пропърти ЕООД, Гр. Бургас, ул. “Тр. Китанчев“ 22

Тел.: 0885 405 909, E-mail: office@modern-property.com

 

Условията влизат в сила от 25.05.2018г.

 

 

]]>
Само 1 от 20 кооперации плаща за домоуправител http://www.modern-property.com/bg/samo-1-ot-20-kooperatsii-plashta-za-domoupravitel 2018-06-06T15:53:28+00:00 home http://www.modern-property.com/bg/samo-1-ot-20-kooperatsii-plashta-za-domoupravitel/ Данъчни задължения на Етажната собственост http://www.modern-property.com/bg/danachni-zadalzheniya-na-etazhnata-sobstvenost 2018-05-31T19:06:24+00:00 home http://www.modern-property.com/bg/danachni-zadalzheniya-na-etazhnata-sobstvenost/ Единствено подлежи на облагане доходът от отдаване под наем на общи помещения, ако има такъв случай.
Чл. 38. (12) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) С окончателен данък се облагат доходите от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, начислени/изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица.

Предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на дохода са задължени да предоставят Справка по чл. 73, ал. 1, т. 2 в срок до 15 март на следващата година по мястото на регистрация на платеца на дохода (чл. 73, ал. 4 от ЗДДФЛ).
При възмездно предоставяне за ползване на помещения, пространства или части от тях, които са в режим на етажна собственост, получатели на дохода са отделните собственици, които следва да бъдат посочени поименно в справката по чл. 73. Когато през данъчната година са изплатени доходи на повече от 5 физически лица, справката се предоставя само на електронен носител.
Окончателният данък е в размер на 10 на сто и се определя на база брутната сума на начисления/изплатения доход, като в ЗДДФЛ не е предвидено изключение за лицата с намалена степен на работоспособност и не е предвидено приспадане на 10 на сто разходи.
В случаите на чл. 38, ал. 12 платците на доходи (наемателите) не са задължени да издават служебни бележки и сметки за изплатени суми. От своя страна, получателите на доходи не следва да ги декларират в годишната данъчна декларация. Данъкът се удържа и внася от платеца на дохода в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляването на дохода от предприятието или изплащането на дохода от самоосигуряващото се лице.

kik-info

]]>
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ САЙТА на Модерн Пропърти ЕООД - www.modern-property.com И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ http://www.modern-property.com/bg/obshti-usloviya-za-polzvane-sayta-na-modern-proparti-eood-wwwmodern-propertycom-i-zashtita-na-lichnite-danni 2018-05-31T18:33:34+00:00 home http://www.modern-property.com/bg/obshti-usloviya-za-polzvane-sayta-na-modern-proparti-eood-wwwmodern-propertycom-i-zashtita-na-lichnite-danni/

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ САЙТА на Модерн Пропърти ЕООД - www.modern-property.com

И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Тези условия се отнасят до използването на сайта на Модерн Пропърти ЕООД,  www.modern-property.com

По смисъла на настоящите условия:

„ Потребител” е всяко лице, което използва сайта www.modern-property.com . С посещението на сайта Потребителят приема настоящите правила и се задължава да ги спазва.

„Сайт” или „Уебсайт”  е сайтът на Модерн Пропърти ЕООД с адрес  www.modern-property.com .

АДМИНИСТРАТОР на сайта е Модерн Пропърти ЕООД с ЕИК 200874852.

 1.Модерн Пропърти ЕООД прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, но е възможно инцидентно да възникнат несъответствия или пропуски. Модерн Пропърти ЕООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт.

2. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържание и ресурси, които са обект на авторско право на АДМИНИСТРАТОРА, на други ПОТРЕБИТЕЛИ или на съответно указаните лица. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира, съдържанието (публикации и други текстови, графични и видео материали), което му е станало достъпно при ползването на Услугите.

Съдържанието на www.modern-property.com   или части от него може да бъде частично или изцяло препубликувано, дистрибутирано или използвано под друга форма в уебсайт, електронна или печатна медия само когато е цитиран източникът – Модерн Пропърти.

3. Ако Потребител публикува свое съдържание на сайта,  включително текст, графика, видео или аудио, с това той предоставя и правата за неограниченото  ползване на тези материали на АДМИНИСТРАТОРА. В такъв случай АДМИНИСТРАТОРЪТ не дължи заплащане на авторски права на Потребителя, а той предоставя правото съдържанието му да бъде използвано, разпространявано, възпроизвеждано, публикувано и др. по всички известни способи за максимално допустимия законов срок. Потребителите се задължават да публикуват само авторски материали или такива, на които притежават авторските права.

4. На сайта е забранено публикуването на порнографски материали, агитация към расова, полова или етническа дискриминация, стимулиране употребата на наркотици и други упойващи средства, подтикването към жестокост и насилие, както и други материали, чието съдържание противоречи на действащото законодателство. Не е допустима употребата на обидни думи и квалификации и увреждането на доброто име или правата, в това число и авторските, на трето лице.

5. В сайта присъстват линкове, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от трети лица,  сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на АДМИНИСТРАТОРА.

АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на такива Интернет страници или ресурси, както и за съдържанието, верността и законосъобразността на информацията в изпращаните и получаваните от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ електронни съобщения и в публикуваните от тях коментари. АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на Уебсайта на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица.

6. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на АДМИНИСТРАТОРА, то същият не носи отговорност за възникването, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, за противоправния характер на дейността на третите лица, както и за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност ако няма достъп до сайта или негови раздели и функционирането им при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – при непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет, оборудването, както и при нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите.

7. АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, в това число свързани с вируси, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством ползването на сайта.

8. АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, в т.ч. за печалба, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез  Уебсайта.

9. АДМИНИСТРАТОРЪТ има право по своя прeценка и без предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до секции от сайта, когато,  ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва сайта в нарушение на българското законодателство, Общите условия, добрите нрави или други приложими норми.

10. В случай, че Потребителят не е съгласен с някое от горните правила, той няма разрешение и следва да прекрати ползването на сайта.

 

ЗАЩИТА  И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 1.За да можете да ползвате нашия сайт и/или да получите оферти, Вие ни предоставяте някои от следните данни: имена, IP адрес,  телефон, електронна поща.

2. Ние запазваме и използваме данните по няколко причини:

1. Електронната поща (e-mail адресът) - за да можем да ви изпращаме информация и потвърждения

2. Имена - за да е ясен източникът на заявката или информация

4. Телефон – за въпроси и уточнения

5. IP адрес, за да можем да предпазим посетителите на сайта, и сайта, от механизирани злоупотреби (спам).

3. АДМИНИСТРАТОРЪТ  полага дължимата грижа за събирането, обработването, защитата  и съхраняването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, при стриктно спазване на Закона за защита на личните данни и Регламента за защита на личните данни на ЕС (GDPR).

 АДМИНИСТРАТОРЪТ гарантира, че няма да разкрива никаква лична информация, предоставена от посетителите на този сайт, без предварително разрешение, с изключение на случаите, предвидени в закон. Условията за защита на личните данни важат само за нашия уебсайт.

4. При трансфера на данни се използва SSL-система за сигурност (Secure Socket Layer) -протокол, който осигурява криптиране на връзката между сървър (уебсайт) и браузър (потребител).  Вашите лични данни като име, адрес, телефон достигат нашия сървър в неразбираем за неупълномощени лица код. Предаваната през такава връзка информация е защитена от неоторизиран достъп и прихващане.

5. Вашите лични данни се съхраняват само толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнението на нашите услуги. По-продължително съхранение на данните може да се наложи поради законови или правни наредби.

6. При използване на Уебсайта АДМИНИСТРАТОРЪТ има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ изпраща към сървъра във връзка с активността на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Информацията може да включва IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, дата и час, в който е посетена съответната страница от Уебсайта, времето прекарано на нея и др.

7. АДМИНИСТРАТОРЪТ има право да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ бисквитки (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като идентифицират използваното от него крайно устройство и/или браузър.

8. Сайтът използва Google Analytics за статистически цели, Google Ads и Facebook харесвания и коментари. Други функционалности, които свързват Вашето посещение на сайта с други сървъри и мрежи са споделяне на информация в G+ и Twitter. Информация за употребата на бисквитки от тях може да намерите в техните сайтове.

9. С посещението на сайта www.modern-property.com  Потребителят се съгласява с инсталирането на бисквитки с цел по-доброто функциониране на сайта. Бисквитките, които използваме са анонимни и не съдържат никакви лични данни.

10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време да откаже съхраняването и/или достъпа до информацията, съхранена в използваното от него крайно устройство. По всяко време можете да изключите бисквитките от настройките на браузъра ви. Ако бисквитките са спрени, някои секции от сайта може да не работят правилно, за което АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност.

11. Вие можете също така да предотвратите предаването на създадените с бисквитките, свързани с Вашето ползване на сайта данни (в т. ч. Вашия IP-адрес) на Google, както и обработката на тези данни от Google, като посетите сайта на Google. За допълнителна информация, вижте политиката за поверителност и защита на личните данни на Facebook на адрес https://www.facebook.com/policy.php . В случай, че не искате да разрешите на Facebook да свърже използването на нашите онлайн услуги с Вашия потребителски акаунт във Facebook, моля, излезте от потребителския си акаунт във Facebook.

12. Вие имате право да изискате безплатна писмена информация относно лични данни, които са били запазени от АДМИНИСТРАТОРА. След като получите справката, ние ще предприемем незабавно, доколкото е допустимо от закона, евентуално необходимите корекции или заличавания. Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието/съгласията си за бъдещо използване на Вашите лични данни. Имате право по всяко време да откажете вашите лични данни да бъдат събрани и обработвани, а също така да поискате да бъдат заличени, коригирани или блокирани.

 Ако желаете да се свържете с нас във връзка с обработването на вашите лични данни, или да отправите сигнал за установено нарушение на права на интелектуална собственост, свързано с Потребителско съдържание, разположено в Уебсайта, моля свържете се с нас на:

Модерн Пропърти ЕООД, Гр. Бургас, ул. “Тр. Китанчев“ 22

Тел.: 0885 405 909, E-mail: office@modern-property.com

 Условията влизат в сила от 25.05.2018г.

 

]]>
Happy Easter ! http://www.modern-property.com/bg/happy-easter- 2018-04-04T10:07:00+00:00 home http://www.modern-property.com/bg/happy-easter-/ christmas http://www.modern-property.com/bg/christmas 2017-12-26T17:41:35+00:00 home http://www.modern-property.com/bg/christmas/ Курсове за 03.04.2017 http://www.modern-property.com/bg/kursove-za-03042017 2017-04-03T17:22:54+00:00 home http://www.modern-property.com/bg/kursove-za-03042017/
Българска народна банка
  • usd 1 USD = 1.83457 BGN (up)
  • gbp 1 GBP = 2.29396 BGN (up)
  • chf 1 CHF = 1.83096 BGN (up)
]]>
Кораби на спрения "Южен поток" стоят на рейд пред Бургас http://www.modern-property.com/bg/korabi-na-spreniya-zhen-potok-stoyat-na-reyd-pred-burgas 2015-06-01T12:58:35+00:00 home http://www.modern-property.com/bg/korabi-na-spreniya-zhen-potok-stoyat-na-reyd-pred-burgas/ В български териториални води все още има кораби, наети по спрения проект "Южен поток". На рейд пред Варна се намират 4 специализирани съда за транспортиране на тръби. Други са пред Бургас. Корабите са собственост на норвежки, датски и английски компании. Общата сума за чартирането им надхвърля 100 милиона долара.

Според запознати, около 2 милиона евро дневно пък е общият разход на международната компания по спрения проект "Южен поток". Част от тези средства влизат директно в пристанище Варна, като дружеството регулярно плаща предварително договорения наем за площи на порта, които се пазят за нуждите на проекта и към момента. Корабите, които стоят на рейд пред града, не се таксуват от българската държава, но разходът за престоя им е значителен за компаниите, които са ги наели.

]]>
Държавата облекчава неизпълнимите условия в програмата за саниране http://www.modern-property.com/bg/darzhavata-oblekchava-neizpalnimite-usloviya-v-programata-za-sanirane 2015-04-17T09:25:41+00:00 home http://www.modern-property.com/bg/darzhavata-oblekchava-neizpalnimite-usloviya-v-programata-za-sanirane/ Проект за по-леки и реално изпълними условия при кандидатстване в програмата за безплатно саниране е изработило Министерството на Регионалното развитие и благоустросйство (МРРБ). Това се е наложило като необходимост, поради факта, че в няколко аспекта, сегашните условия поставят болшинството от кандидатите пред невъзможност за участие в "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради".

Такива условия са:
- Невъзможността да се осигури 100 % съгласие от всички самостоятелни обекти за участие в програмата, поради отказ на няколко собственика да се включат в нея и по този начин мнозинството в една сграда страда заради един или двама собственика.
- Сериозен проблем се оказва и постигането на съгласие на всички самостоятелни обекти в една сграда поради различни причини. В много случаи има собственици, постоянно пребиваващи в чужбина, собственици живеещи на друго място с неизвестен адрес, починали собственици, на които трудно могат да се намерят наследниците и др. и съответно не може да се осигури съгласие на 100%.
- Големите сгради – тези, които са свързано застрояване с няколко блок-секции/сгради трудно успяват да се включат в програмата. Практиката показа, че има много блок-секции/сгради, които са свързано строителство и образуват общ архитектурен ансамбъл под формата на „Г“, „П“ и др. и при тях доста трудно може да се осигури участието на всички свързани блок-секции/сгради.
Практиката показва, че в по-малките градове масовият тип строителство на многофамилни жилищни сгради е с брой на самостоятелни обекти вариращ от 32 до 36 самостоятелни обекта.
В тази връзка, МРРБ е изготвило предложения за изменения на условията за кандидатстване, които трябва да бъдат одобрени от Министерски съвет.
В едно от предложенията е записано, че по изключение и по своя мотивирана преценка общината може да допусне одобрение на сграда ако не са представени документи/декларации за осигуряване на достъп до всички самостоятелни обекти. Изключението може да се прилага за не повече от 5% от самостоятелните обекти. 
Вече ще бъде възможно при наличие на свързано строителство, а именно няколко блок-секции или сгради (блокове), които са свързани помежду си, т.е. не са отдалечени една от друга и образуват общ архитектурен ансамбъл, по решение на общината, да участват минимум половината от тях, като изпълват изискването за 36 самостоятелни обекта.
По изключение и по преценка на общината през 2015 г. могат да бъдат одобрявани за обновяване и сгради с минимум 32 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, които са построени преди 1975 г. и са с доказани конструктивни проблеми.
В друго предложение е записано, че МРРБ ще финансира проекти до изчерпване на лимита от 100 млн. лв.(10% от общия финансов ресурс), а не както до сега до 200 млн. лв.(20% от общия финансов ресурс).
Тези, са поне разбираемите, улесняващи предложения за изменения в условията.
Има и доста други предложения за изменения, които за да бъдат разбрани, трябва да бъдат разяснени от поне един специалист техническата област + юрист. Задължително!

]]>
100% БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ДОПУСТИМИТЕ СГРАДИ http://www.modern-property.com/bg/100-bezvazmezdna-finansova-pomosht-za-dopustimite-sgradi 2015-03-11T09:53:47+00:00 home http://www.modern-property.com/bg/100-bezvazmezdna-finansova-pomosht-za-dopustimite-sgradi/  Министерството на регионалното развитие и благоустройството изготви специална брошура с най-важните моменти на стартиращата Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Брошурата дава информация и отговори на най-важните въпроси, касаещи програмата, която предоставя 100% безвъзмездна финансова помощ за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в допустимите сгради. 

В нея потребителите се информират, кой и как може да кандидатства по програмата и какви са стъпките, които трябва да се направят. Поместена е и информация, какви са задълженията на общинските администрации, какви мерки ще се финансират и кое се счита за недопустим разход по програмата.

 

 

]]>
С 1 г. се удължава срокът за техническите паспорти на строежите http://www.modern-property.com/bg/s-1-g-se-udalzhava-srokat-za-tehnicheskite-pasporti-na-stroezhite 2014-12-03T13:24:23+00:00 home http://www.modern-property.com/bg/s-1-g-se-udalzhava-srokat-za-tehnicheskite-pasporti-na-stroezhite/   

С една година се удължават сроковете за съставяне на техническите паспорти на строежи в зависимост от категорията на строежа, съобщи пресцентърът на Министерството на регионалното развитие.

За строежите от първа, втора и трета категория срокът се удължава до 31 декември 2015 г., от четвърта категория - до 31 декември 2017 г., и от пета категория - до 31 декември 2019 г.

Ведомството припомня, че сроковете вече бяха удължени през 2012 г., но поради липса на средства и частни собственици, и областни и общински администрации  са поискали нова отсрочка.

Техническите паспорти на сградите са документи, които съхраняват информация в интерес на всички потребители - собственици, наематели, пазарни субекти, обществени и банкови институции. Паспортът е и основа за управлението и поддържането на една сграда или инженерно съоръжение през целия период на експлоатацията им.

Паспортите съдържат техническа информация за сградата – година на строителство, вид строителство, информация за сеизмичната устойчивост на сградата, мерки за поддържане на нейната сигурност и безопасност, както и информация за всички извършени строителни и ремонтни работи след въвеждането на сградата в експлоатация, както и предписания за необходими ремонти. Най-общо, техническите паспорти установяват състоянието на сградите и тяхната степен на безопасност при експлоатацията им. Проектите за подобряване на енергийната ефективност също зависят от информацията в тях.

Техническият паспорт се съставя за всички завършени нови строежи преди въвеждането им в експлоатация. За съществуващите строежи технически паспорт се съставя само след проведено обследване.

]]>
Новата такса смет се отлага поне с година http://www.modern-property.com/bg/novata-taksa-smet-se-otlaga-pone-s-godina 2014-11-05T14:09:18+00:00 home http://www.modern-property.com/bg/novata-taksa-smet-se-otlaga-pone-s-godina/  И догодина такса смет да се изчислява на базата на данъчната оценка на имотите, а не според изхвърленото количество боклук. Това предлагат депутати от ГЕРБ в проект за промяна на Закона за местните данъци и такси.

Според сега действащия закон от 1 януари догодина плащането за отпадъци трябва да зависи от количеството им. Но все още няма методика, по която да се пресмята таксата. За това от ГЕРБ предлагат новият начин за изчисление да влезе в сила от 1 януари 2016 г. Според предложението им новата методика трябва да е готова до 30 март догодина.
И сега по закон плащането трябва да е според количеството изхвърлен боклук. На общините обаче се дава възможност да използват друг метод, ако не могат да изчислят колко отпадъци са генерирани. Така местните власти превърнаха изключението в правило.

С приемането на бюджета за тази година 42-рото народно събрание реши това изключение да отпадне от догодина. До 30 юни трябваше да се направи методика за изчисление на таксата според количеството боклук. Министерството на финансите представи проект, който предлагаше разделянето й на две - за чистота и за отпадъци, и няколко варианта за изчисляване на частта за боклука. Общините предупредиха, че всички варианти ще доведат до увеличаване на таксата и може да се намали събираемостта й.

Реакцията на местните власти е сред мотивите в предложението на ГЕРБ за отлагане на новата такса смет. Другите аргументи са липсата на диалог по темата. В мотивите са казва още, че срокът за преминаване към новия начин за изчисляване на плащането е прекалено кратък, а в същото време трябва да се правят промени в информационните системи на общините.

„Имайки предвид важността на проблема, изборът на съответната методика трябва да бъде направен след широко обществено обсъждане на възможните варианти, така че с новата методика да се постигне по-справедливо разпределение на таксата за битови отпадъци и да се даде подходящ срок за прилагането й", обобщават депутатите.

Основните застъпници за изчисляване на такса смет според количеството отпадъци са бизнес организациите. Според тях е несправедливо да се плаща на базата на данъчната оценка, защото така се дължат пари и за имоти, в които никой не живее, или пък хора, които правят по-малко боклук, дължат повече. Освен това таксата за бизнеса е по-висока от тази за гражданите. Определянето й според данъчната оценка не стимулира намаляването на отпадъците, тъй като не се следва принципът по-големите замърсители да плащат повече.

]]>
НОВИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИРМИТЕ, ПОДДЪРЖАЩИ АСАНСЬОРИ http://www.modern-property.com/bg/novi-iziskvaniya-kam-firmite-poddarzhashti-asansori 2014-10-09T07:57:02+00:00 home http://www.modern-property.com/bg/novi-iziskvaniya-kam-firmite-poddarzhashti-asansori/  С промени в няколко наредби към Закона за техническите изисквания към продуктите правителството въведе нови правила и изисквания към фирмите, които извършват технически надзор и поддръжка на съоръжения с повишена опасност – основно асансьори и други повдигателни съоръжения.
Промените са насочени към основни проблеми, свързани с формалното изпълнение на наредбите, материално-техническото и кадровото обезпечение на фирмите, осъществяващи техническите прегледи, непропорционалното съотношение между броя на инспекторите и броя на проверяваните съоръжения, както и унифицираната периодичност при прегледите, която към момента не отчита възрастта и техническото състояние на съоръженията.

В наредбата за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор се конкретизира, че са необходими не по-малко от три лица, които да изпълняват функциите съответно на: специалист, осъществяващ дейностите по технически надзор, технически ръководител и отговорник по качеството. Въвежда се изискването поне едно от трите лица да притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ и най-малко 5 години стаж по специалност, свързана с проектирането, производството, поддържането, ремонтирането, преустройването или техническия надзор на съоръжения с повишена опасност.

С други промени лицензираните лица и лицата, вписани в регистъра по Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), се задължават да използват компютъризирана информационна система за електронно отчитане на извършваните от тях дейности по технически надзор (информация за регистрираните съоръжения с повишена опасност и за извършените технически прегледи, изпитвания и други на съоръжения с повишена опасност). Електронно ще се отчитат и дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност.

Това ще гарантира максимално решаване на проблемите с формалните проверки, лесна оценка на риска и контрол върху лицензираните фирми. Въвеждането на информационната система допринася за по-качествено административно обслужване и за развитие на електронното управление.

Също така, техническият надзор на допълнителна група съоръжения се прехвърля към лицензирани фирми. Това ще освободи ресурс от служители на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, които в момента извършват прегледи на тези съоръжения, и ще ги насочат към проверки на лицензираните фирми. Това ще бъде поредна стъпка към прилагането на европейската практика държавният технически надзор да извършва само надзор върху лицензирани лица и на съоръжения след оценка на риска.

]]>
Готови са първите две санирани сгради http://www.modern-property.com/bg/gotovi-sa-parvite-dve-sanirani-sgradi 2014-09-16T07:20:58+00:00 home http://www.modern-property.com/bg/gotovi-sa-parvite-dve-sanirani-sgradi/  Приключиха строително-монтажните работи на първите две сгради, санирани по проект "Енергийно обновяване на българските домове" в София, съобщиха от Министерството на регионалното развитие.

Кооперациите са пред въвеждане в експлоатация, с подписан Акт 15.

Строителните дейности започнаха в края на април.

Сградите, намиращи се на ул. "Чарлз Дарвин" №3, район "Изгрев", и бл. 17, район "Илинден", жк "Захарна фабрика" в София, са изцяло обновени.
Направена им е топлинна изолация на външните стени, пребоядисани са фасадите, монтирана е нова дограма с рамка от поливинилхлорид и стъклопакет с високо термично съпротивление. Положена е топлинна изолация на покрива, пода и на тръбната мрежа за горещо водоснабдяване, която също е изцяло подновена.

Обновени са и общите части на жилищните блокове.

Общата стойност на строително-монтажните работи е 250 192.48 лв. с ДДС.

Изпълнението на проект "Енергийно обновяване на българските домове" се финансира с общо 50.1 млн. лв. по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г.
http://www.dnevnik.bg/biznes/2014/09/10/2377951_gotovi_sa_purvite_dve_sanirani_sgradi/

]]>
Варна и Бургас лидери по новопостроени жилища http://www.modern-property.com/bg/varna-i-burgas-lideri-po-novopostroeni-zhilishta 2014-07-22T17:52:19+00:00 home http://www.modern-property.com/bg/varna-i-burgas-lideri-po-novopostroeni-zhilishta/ По предварителни даннина Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2014 г. е 532. Спрямо първото тримесечие на 2013 г. сградите са с 19 по-малко, или с 3.4%, докато новопостроените жилища в тях са с 3.8% повече.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна - 87 сгради с 821 жилища в тях, Бургас - 78 сгради с 616 жилища, и София - 57 сгради с 67 жилища.

По-голямата част от новопостроените жилища са с две стаи (45.3%), следвани от тези с три стаи (27.8%). Спрямо първото тримесечие на 2013 г. е отчетено увеличение само на четиристайните жилища. Запазва се структурата на жилищния фонд с преобладаващ дял на двустайните и тристайните жилища.
Според разпределението на новопостроените сгради по вид най-голям относителен дял имат къщите (69.0%), следвани от жилищните кооперации (14.1%). В сравнение с първото тримесечие на 2013 г. броят на къщите и жилищните кооперации намалява съответно с 21 и 22. Същевременно новопостроените сгради за колективните домакинства, вилите и общежитията се увеличават съответно с 10, 8 и 7.
Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна - 87 сгради с 821 жилища в тях, Бургас - 78 сгради с 616 жилища, и София - 57 сгради с 67 жилища.

По-голямата част от новопостроените жилища са с две стаи (45.3%), следвани от тези с три стаи (27.8%). Спрямо първото тримесечие на 2013 г. е отчетено увеличение само на четиристайните жилища. Запазва се структурата на жилищния фонд с преобладаващ дял на двустайните и тристайните жилища.
Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през първото тримесечие на 2014 г. е 202.4 хил. кв. м, или с 4.7% повече в сравнение със същото тримесечие на 2013 година. Жилищната площ също се увеличава с 6.1% и достига 124.0 хил. кв. метра.
 

]]>