° C   
° C   
° C   
29.09.2021
Как се определя цената на недвижим имот

Курсове за 03.04.2017

 1 EUR = 1.95583 BGN
  • usd 1 USD = 1.83457 BGN
  • gbp 1 GBP = 2.29396 BGN

Модерн Пропърти
Бургас 8000
ул. „Трайко Китанчев” 22, ет.1
Тел:   +359  885 405 909
         +359   56  71 71 67
e-mail: office@modern-property.com
www.modern-property.com
Skype: modernproperty


Виж на картата

RSS Feed

 

Т. Тошев: Лихвите по кредитите и депозитите надолу и през 2014 г.

Ръст на активността с до 8% в различните сегменти на кредитния пазар и продължаващо плавно намаление на лихвите – тези тенденции ще отличат пазара на ипотечни кредити през 2014 година, според прогнозата на консултантската компания Кредит Център. Очакванията са към края на предстоящата година лихвените нива да са паднали с между 0.25 до 0.75 процентни пункта, като по-сериозното намаление ще наблюдаваме при потребителските и фирмените кредити в лева. При ипотечните кредити намалението на лихвите ще е по-малко, тъй като през последните години намаленията на лихвите при тези кредитни продукти бяха най-сериозни и нивата им в момента са по-ниски в сравнение с предкризисния период. Левът ще е най-търсената валута на кредити от домакинствата. „Оптимистичните ни очаквания са резултат от наблюдението, че пазарът на кредити се стабилизира през последните месеци”, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на Кредит Център и www.creditpoint.bg. „От една страна броят на запитванията продължава своето плавно, но устойчиво покачване, а от друга – хората започнаха да се интересуват от по-големи кредити. Очаквам през 2014 г. заемите над 90 000 евро да се увеличат, защото много хора, разполагащи със заделени пари в брой, ще се решат да ги инвестират в по-луксозен имот. Прогнозите за стабилност и предвидимост на пазара им дава необходимата сигурност, а спад на цените на имотите се смята за изконсумиран”, допълва Тошев. Решението за влагане на парите в имот ще бъде мотивирано от продължаващия спад на лихвите по ипотеките, както и от все по-ниските лихви по депозитите. Вижте още: Сега ли е моментът за апартамента През 2014 година лихвите по депозитите ще продължат да намаляват, смята Тошев. Същевременно интересът към потребителските кредити, станал по-видим след средата на тази година, ще продължи с по-засилен темп през 2014 г. – около 5% повече спрямо 2013 г. ще бъдат изтеглените заеми от този тип в идните 12 месеца. Делът на външно финансиране при сделките с имоти също ще се покачи – около 75% от стойността на сделката ще стане най-често търсеното кредитиране на пазара, прогнозират още от компанията. Очакваните тенденции за пазара през 2014 г. имат своите първи признаци през ноември. Средният размер в София за месеца е по-висок спрямо третото тримесечие на годината. В същото време левовите заеми продължават динамичния си ръст – те съставляват три-четвърти от изтеглените през единайсетия месец от годината кредити. Лихвените нива се задържат стабилни – между 6.2% и 7% за лева и евро. Средният размер на изтеглените кредити за страната през ноември е 33 726 евро. Кредитополучателите между 26 и 35 години остават най-акитвни на пазара и през ноември. Техният брой расте спрямо октовмри, а най-младите – между 18 и 25 години заемат по-малък дял спрямо предходния месец. Хората над 45 години през ноември са 11% от всички, което е също известно намаляване на дела им спрямо месец по-рано. Макар делът на хората с доход между 1 500 и 2 000 лева да продължава да е най-значим през ноември, се забелязва ръст на хората с по-ниски доходи. Кредитополучателите с доход до 1 000 лева и между 1 000 и 1 500 лева са с около 1% повече спрямо предходния месец. С толкова са намалели хората с най-високи доходи в проучването на Кредит Център. Наетите в частния сектор продължават да са най-много от всички кредитополучатели през ноември – 58%. Държавните служители повишават дела си спрямо месец по-рано и са 27%. Хората със собствен бизнес са 15% от всички, изтеглили кредит през периода. Семействата с малки деца са най-многобройната група кредитополучатели – 47% от всички. Разпределението на хората според семейното им положение остава бе драстични промени спрямо октомври. Намалява броят на семействата с големи деца с около 3%. С около 2% расте делът на младите двойки, решили се да пристъпят към ипотечен кредит. Увеличават се и възрастните двойки – 12% са те през ноември при 11% за предходния октомври. Между 10 000 и 30 000 евро е най-често тегленият кредит през ноември – предпочели са го над 50% от потребителите. Заемите над 90 000 евро демонстрират ръст с около 1% спрямо октомври. Минимален е делът на кредитите до 10 000 евро, а вторият най-популярен заем през ноември е между 30 000 и 50 000 евро. Най-често исканият срок за погасяване на заема остава този между 16 и 20 години, посочва се още в данните на Кредит Център. Следва го периодът между 21 и 25 години, какъвто са поискали малко над 30% от клиентите през месеца. Около 4% от хората са изтеглили заем, който възнамеряват да обслужват повече от 30 години.

10-01-2014 | виж всички новини | Принтирай Изпрати
(c) Modern Property 2008 - 2021