Курсове за 09.08.2022

 1 EUR = 1.95583 BGN
  • usd 1 USD = 1.91111 BGN
  • gbp 1 GBP = 2.31404 BGN

Модерн Пропърти
Бургас 8000
ул. „Трайко Китанчев” 22, ет.1
Тел:   +359  885 405 909
         +359   56  71 71 67
e-mail: office@modern-property.com
www.modern-property.com
Skype: modernproperty


Виж на картата

  RSS Feed

 

Държавата облекчава неизпълнимите условия в програмата за саниране

Проект за по-леки и реално изпълними условия при кандидатстване в програмата за безплатно саниране е изработило Министерството на Регионалното развитие и благоустросйство (МРРБ). Това се е наложило като необходимост, поради факта, че в няколко аспекта, сегашните условия поставят болшинството от кандидатите пред невъзможност за участие в "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради".

Такива условия са:
- Невъзможността да се осигури 100 % съгласие от всички самостоятелни обекти за участие в програмата, поради отказ на няколко собственика да се включат в нея и по този начин мнозинството в една сграда страда заради един или двама собственика.
- Сериозен проблем се оказва и постигането на съгласие на всички самостоятелни обекти в една сграда поради различни причини. В много случаи има собственици, постоянно пребиваващи в чужбина, собственици живеещи на друго място с неизвестен адрес, починали собственици, на които трудно могат да се намерят наследниците и др. и съответно не може да се осигури съгласие на 100%.
- Големите сгради – тези, които са свързано застрояване с няколко блок-секции/сгради трудно успяват да се включат в програмата. Практиката показа, че има много блок-секции/сгради, които са свързано строителство и образуват общ архитектурен ансамбъл под формата на „Г“, „П“ и др. и при тях доста трудно може да се осигури участието на всички свързани блок-секции/сгради.
Практиката показва, че в по-малките градове масовият тип строителство на многофамилни жилищни сгради е с брой на самостоятелни обекти вариращ от 32 до 36 самостоятелни обекта.
В тази връзка, МРРБ е изготвило предложения за изменения на условията за кандидатстване, които трябва да бъдат одобрени от Министерски съвет.
В едно от предложенията е записано, че по изключение и по своя мотивирана преценка общината може да допусне одобрение на сграда ако не са представени документи/декларации за осигуряване на достъп до всички самостоятелни обекти. Изключението може да се прилага за не повече от 5% от самостоятелните обекти. 
Вече ще бъде възможно при наличие на свързано строителство, а именно няколко блок-секции или сгради (блокове), които са свързани помежду си, т.е. не са отдалечени една от друга и образуват общ архитектурен ансамбъл, по решение на общината, да участват минимум половината от тях, като изпълват изискването за 36 самостоятелни обекта.
По изключение и по преценка на общината през 2015 г. могат да бъдат одобрявани за обновяване и сгради с минимум 32 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, които са построени преди 1975 г. и са с доказани конструктивни проблеми.
В друго предложение е записано, че МРРБ ще финансира проекти до изчерпване на лимита от 100 млн. лв.(10% от общия финансов ресурс), а не както до сега до 200 млн. лв.(20% от общия финансов ресурс).
Тези, са поне разбираемите, улесняващи предложения за изменения в условията.
Има и доста други предложения за изменения, които за да бъдат разбрани, трябва да бъдат разяснени от поне един специалист техническата област + юрист. Задължително!

17-04-2015 | виж всички новини | Принтирай Изпрати
(c) Modern Property 2008 - 2022